Call Tri Thức Hotline: (028) 22443013

ACROWEL VIỆT NAM

Chuyên sản xuất các loại que hàn  sử dụng cho máy hàn trên thị trường  tại Việt Nam

Sản phẩm của chúng tôi

 

[dizo_image_hover image=”https://trithucweb.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/San-pham-1.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-meryl” t_infix=”TAS” t_suffix=”10SV” content_text=”

Nhựa

” button_url_new_window=”1″ module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default”][/dizo_image_hover]

TAS-10SV

Infomation of the product

[dizo_image_hover image=”https://trithucweb.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/san-pham-2.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-meryl” t_infix=”MZ” t_suffix=”10SV” content_text=”

Loại tốt

” button_url_new_window=”1″ module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default”][/dizo_image_hover]

MZ-10SV

Infomation of the product

[dizo_image_hover image=”https://trithucweb.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/san-pham-3-1.jpg” effect_style=”modern” modern_style=”mdn-meryl” t_infix=”RB” t_suffix=”26″ content_text=”

Chất lượng cao

” button_url_new_window=”1″ module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default”][/dizo_image_hover]

RB-26

Infomation of the product

Đăng ký bản tin của chúng tôi

Hãy đăng ký gmail của bạn với chúng tôi để có những thông tin hấp dẫn mỗi khi có khuyến mãi bạn nhé!