Mẫu handmade

Chúng tôi sẽ chụp lại những mẫu đã làm để quý khách xem xét chọn mua.

Chúng tôi cũng có những mẫu chưa làm, để quý khách lựa chọn và yêu cầu làm.

Chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận hình ảnh nào mà quý khách yêu thích, để làm theo yêu cầu của quý khách.

 

Những gì chúng tôi có

Cá heo cà phê
50 người đã mua
Thằn lằn Cà Phê

10 người mua

Chuồn chuồn Cà phê

30 người mua

Cây xanh Cà phê

12 người mua

Thỏ Cà phê

4 người mua

Tiên bay Cà phê 

11 người mua

10% giảm giá

làm tranh theo yêu cầu

Những món quà nhỏ

 

Off for Special Collection

Cần chúng tôi làm theo yêu cầu?

Chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu từ các hình mà quý khách gửi cho chúng tôi qua email

Hãy liên hệ ngay