Call Tri Thức Hotline: (028) 22443013

Dây hàn

  1. TAS-10SV
  2. MZ-10SV
  3. TAS-490W
  4. TAS-570W

Que hàn

  1. ST-10
  2. SR-2
  3. No.8
  4. SL-55
  5. SL-50R

Sản phẩm của chúng tôi

[dizo_image_hover image=”https://trithucweb.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/San-pham-1.jpg” effect_style=”adv” advanced_style=”dzhvr-modal-slide-down” content_text=”

Mã sản phẩm:

TAS-10SV

” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”rgba(0,0,0,0.33)” module_link_url=”https://trithucweb.com.vn/acrowell-san-pham/” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default” content_font=”|600||on|||||” content_text_color=”#ffffff” content_font_size=”24px” content_line_height=”1.5em” box_shadow_style=”preset2″][/dizo_image_hover]

[dizo_image_hover image=”https://trithucweb.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/san-pham-2.jpg” effect_style=”adv” advanced_style=”dzhvr-modal-slide-down” content_text=”

Mã sản phẩm:

MZ-10SV

” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”rgba(0,0,0,0.33)” module_link_url=”https://trithucweb.com.vn/acrowell-san-pham/” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default” content_font=”|600||on|||||” content_text_color=”#ffffff” content_font_size=”24px” content_line_height=”1.5em” box_shadow_style=”preset2″ transform_styles__hover_enabled=”on|hover” transform_scale__hover_enabled=”on|hover” transform_translate__hover_enabled=”on|desktop” transform_rotate__hover_enabled=”on|desktop” transform_skew__hover_enabled=”on|desktop” transform_origin__hover_enabled=”on|desktop”][/dizo_image_hover]

[dizo_image_hover image=”https://trithucweb.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/san-pham-3-1.jpg” effect_style=”adv” advanced_style=”dzhvr-modal-slide-down” content_text=”

Mã sản phẩm:

RB-26

” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”rgba(0,0,0,0.33)” module_link_url=”https://trithucweb.com.vn/acrowell-san-pham/” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.7.4″ _module_preset=”default” content_font=”|600||on|||||” content_text_color=”#ffffff” content_font_size=”24px” content_line_height=”1.5em” box_shadow_style=”preset2″ transform_styles__hover_enabled=”on|hover” transform_scale__hover_enabled=”on|hover” transform_translate__hover_enabled=”on|desktop” transform_rotate__hover_enabled=”on|desktop” transform_skew__hover_enabled=”on|desktop” transform_origin__hover_enabled=”on|desktop”][/dizo_image_hover]

Sự kiện & TRaining

[dizo_image_hover image=”https://trithucweb.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/EVENT2.jpg” effect_style=”adv” advanced_style=”dzhvr-grad-right” content_text=”

Event 1: PARTY

” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”#000000″ overlay_color_gradient_1=”#ffffff” overlay_color_gradient_2=”#000000″ module_link_url=”https://trithucweb.com.vn/acrowell-home” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default” background_color=”#303030″ background_enable_image=”off” title_text_shadow_style=”preset1″ title_text_shadow_color=”#000000″ border_radii=”on|228px|228px|228px|228px” box_shadow_style_title=”preset1″][/dizo_image_hover]

[dizo_image_hover image=”https://trithucweb.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/TRAIN2.jpg” effect_style=”adv” advanced_style=”dzhvr-grad-bottom-left” content_text=”

Event 2: MEETING

” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”#000000″ overlay_color_gradient_1=”#ffffff” overlay_color_gradient_2=”#000000″ module_link_url=”https://trithucweb.com.vn/acrowell-home” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default” background_color=”#303030″ background_enable_image=”off” title_text_shadow_style=”preset1″ title_text_shadow_color=”#000000″ box_shadow_style_title=”preset1″][/dizo_image_hover]

[dizo_image_hover image=”https://trithucweb.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/TRAIN.jpg” effect_style=”adv” advanced_style=”dzhvr-grad-up” content_text=”

Training 1: MÁY UỐN, CẮT

” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”#000000″ overlay_color_gradient_1=”#ffffff” overlay_color_gradient_2=”#000000″ module_link_url=”https://trithucweb.com.vn/acrowell-home” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default” background_color=”#303030″ background_enable_image=”off” title_text_shadow_style=”preset1″ title_text_shadow_color=”#000000″ border_radii=”on|186px|186px|186px|186px” box_shadow_style_title=”preset1″][/dizo_image_hover]

[dizo_image_hover image=”https://trithucweb.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/EVENT-1.jpg” effect_style=”adv” advanced_style=”dzhvr-grad-bottom-right” content_text=”

Training 2: MÁY CẠO

” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”#000000″ overlay_color_gradient_1=”#ffffff” overlay_color_gradient_2=”#000000″ module_link_url=”https://trithucweb.com.vn/acrowell-home” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default” background_color=”#303030″ background_enable_image=”off” title_text_shadow_style=”preset1″ title_text_shadow_color=”#000000″ box_shadow_style_title=”preset1″][/dizo_image_hover]

[dizo_image_hover image=”https://trithucweb.com.vn/wp-content/uploads/2020/11/furniture-19.jpg” effect_style=”adv” advanced_style=”dzhvr-grad-left” content_text=”

Training 3: MÁY CƯA

” button_url_new_window=”1″ overlay_bgcolor=”#000000″ overlay_color_gradient_1=”#ffffff” overlay_color_gradient_2=”#000000″ module_link_url=”https://trithucweb.com.vn/acrowell-home” module_link_url_new_window=”1″ _builder_version=”4.7.0″ _module_preset=”default” background_color=”#303030″ background_enable_image=”off” title_text_shadow_style=”preset1″ title_text_shadow_color=”#000000″ border_radii=”on|194px|194px|194px|194px” box_shadow_style_title=”preset1″][/dizo_image_hover]

Tin bài mới nhất

Acrowel trang chủ

Acrowel trang chủ

Acrowel trang chủ

Hãy liên hệ với chúng tôi

2 + 8 =

Công Ty TNHH Acrowel Việt Nam

Địa điểm: Đường số 07, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3514 840

Email: webfront@sweco.co.jp