Hosting Chất Lượng Tại Việt Nam | Tri Thức Web

Đăng ký mua Hosting số 1 Việt Nam với các gói lưu trữ Website đầy đủ tính năng của chúng tôi

hosting giá rẻ

Khởi đầu đơn giản với Hosting Giá Rẻ Tại Tri Thức Web

Khi mới bắt đầu thiết kế website gía rẻ bạn nên thuê hosting giá rẻ để có thể tiết kiệm chi phí nhất. Thường thì hosting giá rẻ sẽ hướng đến đối tượng khách hàng công ty doanh nghiệp vừa và nhỏ, các học sinh, sinh viên là chủ yếu. Tri Thức Web với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế website và cung cấp hosting giá rẻ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, học sinh, sinh viên tại Việt Nam, Tri Thức Web không ngừng sáng tạo cung cấp những sản phẩm dịch vụ tốt nhất với giá thành cạnh tranh mà vẫn đảm bảo đầy đủ các tính năng cần thiết cho khách hàng sử dụng.

1. Các gói Hosting Thuê bao

36.000 đ x 12 tháng

START

Giảm 10% đăng ký >=02 năm Giảm 15% đăng ký >=03 năm Giảm 20% đăng ký >=04 năm Giảm 25% đăng ký >=05 năm Giảm 30% đăng ký >=10 năm
N

SSD NVME : 1.5 GB

N

Băng thông : 20 GB

N

Địa chỉ Email : 10

N

Tài khoản FTP : Unlimited

N

Database SQL : 1

N

Park/ Addon Domain : 1 /0

N

SSL : Free

52.000 đ x 12 tháng

STARTUP

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 2 GB

N

Băng thông : 40 GB

N

Địa chỉ Email : 20

N

Tài khoản FTP : Unlimited

N

Database SQL : 2

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /0

N

SSL : Free

72.000 đ x 12 tháng

CÁ NHÂN

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 3 GB

N

Băng thông : 70 GB

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : Unlimited

N

Database SQL : 2

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /1

N

SSL : Free

89.000 đ x 12 tháng

CÁ NHÂN ++

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 4 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : Unlimited

N

Database SQL : 3

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /1

N

SSL : Free

135.000 đ x 12 tháng

BÁN CHUYÊN NGHIỆP

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 6 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : Unlimited

N

Database SQL : 6

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /2

N

SSL : Free

219.000 đ x 12 tháng

CHUYÊN NGHIỆP

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 10 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : Unlimited

N

Database SQL : 9

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /3

N

SSL : Free

389.000 đ x 12 tháng

DOANH NGHIỆP

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 20 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : Unlimited

N

Database SQL : 15

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /6

N

SSL : Free

460.000 đ x 12 tháng

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 30 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : Unlimited

N

Database SQL : 20

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /8

N

SSL : Free

2. Các gói Hosting Giá rẻ

15.000 đ x 12 tháng

CHEAP #0

N

SSD : 500 MB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : 5

N

Tài khoản FTP : 1

N

Database : 1

N

Addon Domain : 0

39.000 đ x 12 tháng

CHEAP #1

N

SSD : 20 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : 10

N

Database : 2

N

Addon Domain : 2

99.000 đ x 12 tháng

CHEAP #2

N

SSD : Unlimited

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : 50

N

Database : 5

N

Addon Domain : 5

179.000 đ x 12 tháng

CHEAP #3

N

SSD : Unlimited

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : 100

N

Database : Unlimited

N

Addon Domain : Unlimited

3. Các gói Hosting Doanh nghiệp

114.000 đ x 12 tháng

HOST PRO 1

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 5 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : 1

N

Database SQL : 3

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /1

N

SSL : Free

227.000 đ x 12 tháng

HOST PRO 2

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 7 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : 2

N

Database SQL : 4

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /2

N

SSL : Free

337.000 đ x 12 tháng

HOST PRO 3

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 15 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : 3

N

Database SQL : 5

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /3

N

SSL : Free

453.000 đ x 12 tháng

HOST PRO 4

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 20 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : 4

N

Database SQL : 7

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /4

N

SSL : Free

554.000 đ x 12 tháng

HOST PRO 5

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 30 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : 5

N

Database SQL : 10

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /5

N

SSL : Free

750.000 đ x 12 tháng

HOST PRO 6

Giảm 10% đăng ký >=02 năm
Giảm 15% đăng ký >=03 năm
Giảm 20% đăng ký >=04 năm
Giảm 25% đăng ký >=05 năm
Giảm 30% đăng ký >=10 năm

N

SSD NVME : 35 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : 5

N

Database SQL : 15

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /6

N

SSL : Free

4. Các gói Hosting Thương mại điện tử

1.000.000 đ x 12 tháng

SUPERHOST #1

Giảm 05% đăng ký >=02 năm
Giảm 07% đăng ký >=03 năm
Giảm 10% đăng ký >=04 năm
Giảm 15% đăng ký >=05 năm

N

SSD NVME : 50 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : 200

N

Tài khoản FTP : 10

N

Database SQL : 20

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /4

N

SSL : Free

1.800.000 đ x 12 tháng

SUPERHOST #2

Giảm 05% đăng ký >=02 năm
Giảm 07% đăng ký >=03 năm
Giảm 10% đăng ký >=04 năm
Giảm 15% đăng ký >=05 năm

N

SSD NVME : 70 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : 1000

N

Tài khoản FTP : 10

N

Database SQL : 25

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /6

N

SSL : Free

2.800.000 đ x 12 tháng

SUPERHOST #3

Giảm 05% đăng ký >=02 năm
Giảm 07% đăng ký >=03 năm
Giảm 10% đăng ký >=04 năm
Giảm 15% đăng ký >=05 năm

N

SSD NVME : 100 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : 1200

N

Tài khoản FTP : 10

N

Database SQL : 27

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /8

N

SSL : Free

3.600.000 đ x 12 tháng

SUPERHOST #4

Giảm 05% đăng ký >=02 năm
Giảm 07% đăng ký >=03 năm
Giảm 10% đăng ký >=04 năm
Giảm 15% đăng ký >=05 năm

N

SSD NVME : 200 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : 1500

N

Tài khoản FTP : 10

N

Database SQL : 30

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /10

N

SSL : Free

5.200.000 đ x 12 tháng

SUPERHOST #5

Giảm 05% đăng ký >=02 năm
Giảm 07% đăng ký >=03 năm
Giảm 10% đăng ký >=04 năm
Giảm 15% đăng ký >=05 năm

N

SSD NVME : 400 GB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : Unlimited

N

Database SQL : 400

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /Unlimited

N

SSL : Free

7.100.000 đ x 12 tháng

SUPERHOST #4

Giảm 05% đăng ký >=02 năm
Giảm 10% đăng ký >=03 năm
Giảm 15% đăng ký >=04 năm
Giảm 20% đăng ký >=05 năm

N

SSD NVME : 1 TB

N

Băng thông : Unlimited

N

Địa chỉ Email : Unlimited

N

Tài khoản FTP : Unlimited

N

Database SQL : 800

N

Park/ Addon Domain : Unlimited /Unlimited

N

SSL : Free

Tính Năng Web Hosting Của Tri Thức Web?

Công cụ quản lý mạnh mẽ

Hệ thống các công cụ nâng cao được xây dựng riêng sẽ giúp cho các quản trị viên dễ dàng thao tác, quản lý đơn giản tiện lợi.

Hỗ trợ chuyển dữ liệu & fix lỗi

Nếu bạn không rành về việc di chuyển dữ liệu thì đừng lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn chuyển dữ liệu một cách nhanh chóng.

Truy xuất nhanh – Tăng tốc xử lý

Máy chủ sử dụng ổ cứng SSD cùng với công nghệ Webserver Litespeed sẽ cho tốc độ truy xuất nhanh, tăng tốc xử lý gấp 10 lần so với hệ thống thông thường.

Dễ dàng thao tác & quản lý

Trang quản lý được tối ưu với những hướng dẫn chi tiết sẽ giúp cho việc tiếp cận trang quản lý dễ dàng hơn rất nhiều.

Backup dữ liệu mỗi ngày

Hệ thống được triển khai một cách tối ưu nhất. Mỗi ngày đều sẽ được sao lưu tự động và lưu trong vòng 7 ngày gần nhất để đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn.

Trải nghiệm 7 ngày miễn phí

Cảm nhận sự khác biệt của máy chủ được tối ưu hóa khi đăng ký dùng thử ngay trong 7 ngày mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào

Cách lựa chọn đơn vị cho thuê hosting giá rẻ tốt nhất hiện nay?

Như bạn đã thấy, hosting có rất nhiều yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh của doanh nghiệp trên môi trường internet. Việc chọn được một gói hosting phù hợp giá rẻ cùng với chất lượng được đảm bảo là yêu cầu và cũng là điều kiện thiết yếu để một công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động hiệu quả trên internet.

Bạn có thể dựa vào một số tiêu chí sau đây để chọn cho mình một nhà cung cấp hosting giá rẻ nhưng vô cùng chất lượng và uy tín nhé!

Mức chi phí mua hosting

Trước khi lựa chọn mua hosting giá rẻ của bất kì nhà cung cấp nào, bạn nên khảo sát các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan và tiến hành so sánh giá. Mặc dù hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cung cấp hosting giá rẻ, tuy nhiên nếu mức giá quá rẻ, bạn cũng nên xem xét lại chất lượng dịch vụ đó có thực sự tốt hay không sau đó rồi hãy quyết định nhé!

Kiểm tra những đánh giá của khách hàng đã sử dụng dịch vụ hosting trước đó

 Một cách để có thể đánh giá dịch vụ hosting đó có chuyên nghiệp hay không đó là bạn hãy tham khảo ý kiến của các khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ trước đó. Nếu những feedback từ khách hàng trước đó tốt, bạn có thể yên tâm mà sử dụng dịch vụ hosting giá rẻ của đơn vị cung cấp đó và ngược lại nhé.

Khả năng chuyên môn

Hãy chắc chắn rằng nhà cung cấp hosting cho bạn có đội ngũ kỹ thuật hùng hậu, có khả năng hỗ trợ và giúp đỡ bạn bất kì lúc nào.

Câu hỏi thường gặp

 

Hosting là gì?

Hosting (hay web hosting) chính là nơi để chứa tất cả các file và dữ liệu website của bạn trên server được cung cấp bởi nhà cung cấp hosting. Khi đưa dữ liệu web lên đây thì website mới có thể hoạt động trên internet.

Web hosting hoạt động như thế nào?

Website là một tập hợp nhiều tập tin và cơ sở dữ liệu để truyền thông tin xuống cho khách hàng truy cập khi họ sử dụng trình duyệt web. Việc mua hosting giá rẻ tại công ty tri thức web cũng đồng nghĩa với việc bạn mua một nơi lưu trữ website và dữ liệu tại đó.
Khi khách hàng đăng ký tài khoản mua hosting tại Tri Thức Web, nhà cung cấp sẽ cấp cho bạn một tài khoản với giao diện trực quan, giúp bạn dễ dàng quản lý toàn bộ website của mình. Bạn có thể upload, download file trên hosting, tạo email và cài đặt các CMS như WordPress, Joomla, Drupal,…

Hosting giá rẻ hỗ trợ cho những mã nguồn nào?

Hosting giá rẻ tại Tri Thức Web hỗ trợ hầu hết các loại mã nguồn PHP hiện nay.

Tôi muốn chuyển dịch vụ từ nhà cung cấp khác sang Host Tri Thức Web thì phải làm sao?

Để chuyển Hosting về Tri Thức Web, bạn chỉ cần liên hệ với phòng kỹ thuật cung cấp thông tin hosting cũ hoặc link backup dữ liệu. Đội ngũ kỹ thuật sẽ hỗ trợ bạn chuyển dữ liệu hoàn toàn miễn phí.

Tôi muốn dùng thử trước để kiểm tra chất lượng dịch vụ có được không?

Hoàn toàn được. Tri Thức Web sẽ hỗ trợ dùng thử 7 ngày miễn phí để khách hàng có thể trải nghiệm dịch vụ tốt nhất trước khi quyết định sử dụng chính thức.